Verftuin en onderzoek naar natuurlijke inkten

VERFTUIN

De Grafische Werkplaats adopteerde vanaf 2020 de verfcirkel in het wijkpark De Horst in Mariahoeve. De tuin is onderdeel van de Samentuin de Mariahof, die stichting Tuinen van Mariahoeve beheert. Eerder beheerde Vrolijk Werkt, het viltatelier de tuin, maar zij zijn opgehouden te bestaan.

De verftuin is een verhoogde en afgezette cirkel met een staal van 6 meter en is ingedeeld in verschillende taartpunten afgezet met wilgentenen. Er groeit o.a. Wede, Meekrap, Boerenwormkruid en Ossentong. De werkplaats zorgt zelf voor het beheer en onderhoud van de cirkel en heeft hiervoor een werkgroepje met vrijwilligers opgericht.

Doel van de tuin
De Grafische Werkplaats als expertisecentrum van grafische technieken beschikt over de nodige kennis en vaardigheden van het drukken met natuurlijke inkten. De werkplaats wil deze kennis delen, anderen hierin stimuleren toe te passen en om ook voor de toekomst te behouden. Dit doen we door voorlichting te geven, het organiseren van verschillende workshops zowel aan professionals als aan belangstellenden. Het zelf zaaien, oogsten en onderhouden van planten, neemt een belangrijke rol in dit proces.

Doel van de tuin
Als expertisecentrum wil de Grafische Werkplaats de kennis van het werken met natuurlijke inkten in huis hebben en beschikbaar maken voor anderen door er voorlichting over te geven, workshops te organiseren en de juiste materialen in huis te hebben. Het zelf beschikken over de planten draagt hieraan bij.

Cato de Weert, student St Joost deed najaar 2020 onderzoek naar het werken met natuurlijke inkten als onderdeel van haar stage in de Grafische Werkplaats. Bekijk hier haar presentatie: Presentatie